Författarporträtt
Foto: Eveline Eliasson

Yrsa Keysendal

Friläge är hennes debut.

Yrsa Keysendal (1992) har studerat litteraturvetenskap och gått författarutbildningen på Jakobsbergs Folkhögskola. Hon grundade den populära facebook-gruppen ”Skrivgäris” år 2016 och arbetar som lektör samt undervisar i kreativt skrivande.

Sagt om Friläge

De viktigaste relationerna vi har är de där vi kan såra varandra och bli förlåtna, där vi kan lita på att den andra kommer stå där och vänta nästa dag. Men det är också i de relationerna vi är som allra mest sårbara när någon går för långt. "Friläge" är en osentimental och stundtals brutal skildring av en ojämlik vänskap och den skuld som den ojämna relationen skapar.
Göteborgsposten