Författarporträtt
Foto: Casia Bromberg

Yolanda Aurora Bohm Ramirez

Yolanda Aurora Bohm Ramirez är förläsare, transaktivist och spoken word-poet. Ikon är hennes debut.

Yolanda Aurora Bohm Ramirez, född 1987, är född i Växjö och uppvuxen i Skogås utanför Stockholm. Hon är verksam som poet, föredragshållare, komiker och översättare. År 2021 tilldelades hon Natur & Kulturs översättarstipendium.

Sagt om Ikon

Det är musikaliskt, med en stark och utpräglad rytm, Yolanda Bohm Ramirez har känsla för ordens materiella och ljudmässiga kvaliteter.
Göteborgsposten