Författarporträtt

Umberto Eco

Umberto Eco har skrivit ett stort antal romaner men också flera konstböcker bland annat Om skönhet.

Umberto Eco (1932-2016) i Alessandria, Italien, är författare, litteraturvetare, historiker, medeltidsexpert och filosof. Han var också professor vid Universitetet i Bologna 1971 -2007. Han blev känd för den breda publiken med romanen Rosens namn. Berättelsen handlar om en munk som utreder en serie mord med anknytning till klostrets bibliotek. Ecos främsta förtjänst låg i att översätta de medeltida kontroverserna och irrlärorna till modernt språkbruk så att läsaren kunde tillgodogöra sig verket utan att vara teolog. I berättelsens slut finns bara munken som i sina försök att restaurera biblioteket med det skräp som återstår försöker skapa en mening.

Alla böcker