Författarporträtt

Pär Lagerkvist

Till fyrtioårsminnet av Pär Lagerkvists död 2014 inleder vi ett stort bokprojekt där vi under de kommande åren planerar att återutge stora delar av Lagerkvists författarskap.

Nyutgivning:
Samlade dikter med förord av Fredrik Lindström
Bödeln med förord av Jonas Gardell

Pär Lagerkvist (1891-1974) är en av den svenska litteraturens främsta författare och diktare. Han var ledamot av Svenska Akademien och tilldelades Nobelpriset i litteratur 1951.

Alla böcker