Författarporträtt

Lisa Gidlöf

Lisa Gidlöf, född 1985, bosatt i Uppsala. Utbildad litteraturvetare och journalist. Inspireras ofta av det kroppsliga, djuriska och gränsöverskridande.