Författarporträtt

Iman Mohammad

Iman Mohammad är född 1987. Hon har en Fil. Kand. i litteraturvetenskap och har läst på journalisthögskolan i Stockholm.