Anne-Marie Körling

Anne-Marie Körling (1958) är lärare, författare, föreläsare och Sveriges läsambassadör 2015–2017. Hon har tilldelats Svenska Akademiens Svensklärarpris, Sciras hedersdiplom för sitt läsfrämjande och utsågs av Microsoft till en av Sveriges mest innovativa lärare. Hon har deltagit i framtagandet av kursplanen i ämnet svenska för grundskolan och medverkar i Skolverkets läs- och skrivportal som bidrar till att utbilda lärare. Hon är också med i Läsdelegationens referensgrupp.

Sagt om Väck läshungern!

Entusiasm, kunskap, läsglädje och formuleringskonst genomsyrar boken. Läs högt, läs tillsammans och läs så det syns. Låt läsning få ta tid. Se till att det finns böcker att tillgå överallt. Och så författarens fasta förvissning att det viktigaste med läsning inte är nyttoperspektivet. Vem vill läsa bara för att det är nyttigt?
Skövde Nyheter