Författarporträtt

Alan Lightman

Alan Lightman föddes 1948 i Memphis, Tennesee och är professor vid Massachusetts Institute of Technology. Han är också författare till den internationella bästsäljaren Einsteins drömmar. Han intresserade sig tidigt för den udda kombinationen vetenskap och konst. Paralellet som han påbörjade olika vetenskapsprojekt skrev han poesi. Han blev således den första professorn på MIT som tog en PAD i vetenskap och en i humanistiska studier. Han har gett ut ett flertal böcker efter Einsteins Drömmar, såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga eller helt skönlitterära.

Alan Lightman är författare till Einstein's dreams som utkom på svenska 1994 och Dance for two. Han är professor i humaniora och teknologi vid Massachusetts Institute of Technology.