Manus

 

Från och med den 13 nov 2019 tar vi tyvärr inte emot spontanmanus. Manus som har skickats in dessförinnan kommer att behandlas enligt tidigare information, det vill säga vi läser och återkommer endast om utgivning är aktuell. Om så är fallet hör vi av oss inom tre månader från det att manuset kommit in.