Book CoverBook Cover

Gäst hos verkligheten

Gäst hos verkligheten är en av den svenska litteraturens främsta uppväxtskildringar. Här berättar Pär Lagerkvist om pojken Anders som i början av 1900-talet växer upp i en svensk småstad vid järnvägen där hans far är stationskarl. På dagarna leker Anders med sina syskon och ser tågen fara förbi. Han plågas ständigt av religiösa grubblerier, av ångest och en förlamande rädsla för döden, sin egen och sina närståendes.

Gäst hos verkligheten utkom 1925. Den bär tydliga självbiografiska drag från Pär Lagerkvists egen uppväxt. Boken har ett förord skrivet av Ola Larsmo.

För köp av våra böcker hänvisar vi till
Bokus eller Adlibris
samt till övriga återförsäljare av böcker