Book CoverBook Cover

Ladda ner presskit: Masha Gessen

Att överleva envälde

Redan 48 tim efter att Trump segrat i det amerikanska valet 2016 hade Masha Gessens essä Autocracy: Rules for Survival blivit viral. Den lästes och diskuterades av alla som försökte förstå vad som hänt. Som rysk-amerikansk journalist, länge verksam i det allt mer totalitära Ryssland har Masha Gessen utvecklat ett närmast sjätte sinne för tecken på maktmissbruk och autokrati. Tecken som är uppenbara hos Putin, men som hen menar är omisskännliga också hos Trump. Här skildrar Gessen den ödesdigra väg som USA slagit in på under hans presidentskap. Det är inte bara mediernas alltmer kringskurna roll och de försvagade samhällsinstitutionerna som visar tecken på en allvarlig utveckling, det går inte heller att bortse från hur landet på bara några år har förändrats på djupet. Från att ha identifierat sig som en nation byggd på – och av immigranter, ropar nu många i landet på stängda gränser och höga murar.

I Att överleva envälde uppmanar Masha Gessen oss att vara uppmärksamma på och hålla emot varje tecken till autokrati – och göra det innan det är för sent.

För köp av våra böcker hänvisar vi till
Bokus eller Adlibris
samt till övriga återförsäljare av böcker

Sagt om Att överleva envälde

...med sina dubbla kunskaper om såväl det amerikanska samhället som sitt andra hemland Ryssland har Gessen en särskild blick för att urskilja tydliga mönster i hur ”autokratin”, enväldet, monterar ned demokratin.
Dagens Nyheter